Tiếng Hàn sơ cấp: nói khẳng định và phủ định trong tiếng Hàn

0

Để làm quen với trình độ Hàn ngữ Sơ cấp, hãy cùng hàn ngữ Hiast làm quen với các bài học cơ bản nhất về ngữ pháp. Sau đây là bài học về Cách nói khẳng định và phủ định trong tiếng Hàn cơ bản.

HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP:CÁCH NÓI KHẲNG ĐỊNH VÀ PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG HÀN

Có 3 cách để diễn đạt một câu khẳng định hay phủ định.

1. 이다 / (이/가) 아니다

Ví dụ :
한국사람이다. (Tôi là người Hàn Quốc.) / 한국사람이 아니다. (Tôi không phải là người Hàn Quốc.)

2. 있다 / 없다

Ví dụ :
한국 친구가 있다. (Tôi có bạn người Hàn Quốc.) / 한국 친구가 없다. (Tôi không có bạn người Hàn Quốc.)

3. 

Để biến một động từ nào đó thành phủ định, ta thêm ‘안’ vào trước động từ đó.

Ví dụ :
김치를 먹는다. (Tôi ăn Kimchi.) / 김치를 안 먹는다. (Tôi không ăn Kimchi.)

About Author

Comments are closed.