CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Nhà T4-BT1-L4, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hoạt động công ty

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 8 năm 2019

Các hoạt động diễn ra tại với nhiều chủ đề khách nhau của các học viên.

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 9 năm 2019

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 9 năm 2019

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 10 năm 2019

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 10 năm 2019

Hội thảo du học với các học viên du học Nhật Bản tháng 10 năm 2019

Hội thảo du học với các học viên du học Nhật Bản tháng 10 năm 2019