CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ

Nhà T4-BT1-L4, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hội thảo du học với các học viên du học Hàn Quốc tháng 9 năm 2019