Danh sách cán bộ, nhân viên cty VJ Việt Nam đi du lịch Thái Lan năm 2018 Hoạt động VJ Việt Nam

DANH SÁCH ĐI DU LỊCH THÁI LAN NĂM 2018
      Ngày đi: Từ ngày 15 đến ngày 19/08/2018
       
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG
 NĂM SINH
GHI CHÚ
1 Lê Việt Dũng 31/07/1983 LX
2 Phạm Thanh Hoa 04/08/1984 Vợ Dũng
3 Nguyễn Xuân Trường 15/09/1990 VP
4 Phạm Thị Yến 14/10/1991 VP
5 Trần Thị Hoan 28/10/1995 VP
6 Phạm Phương lan 10/11/1989 VP
7 Trần Văn Công 20/03/1987 VP
8 Lê Thị Ngân 16/06/1995 Vợ Công
9 Khúc Thị Tưởng 15/12/1981 VP
10 Nguyễn Tiến Nam 11/08/1990 VP
11 Nguyễn Thị Hợp 09/06/1988 VP
12 Ngô Bảo Phương Chi 24/09/2013 Con Hợp
13 Nguyễn Thị Phương 30/03/1991 VP
14 Đinh Văn Hảo 25/04/1982 VP
15 Nguyễn Văn Thanh 09/10/1983 VP
16 Nguyễn Tiến Quân 15/04/1990 VP
17 Trương Văn Tâm 14/09/1956 BV
18 Nguyễn Văn Nhiệt 14/06/1969 BV
19 Trần Nam Phương 26/10/1976 GV
20 Hoàng Thị Thúy 12/11/1977 GV
21 Đinh Thị Thúy 11/11/1981 GV
22 Đào Viết Triệu 08/01/1986 GV
23 Kiều Thị Bích Sinh 17/01/1993 GV
24 Phùng Huy Lý 17/03/1977 GV
25 Dương Thị Trúc 14/06/1996 VP
26 Lê Thị Cẩm Nhung 12/03/1996 Bạn Trúc
27 Trần Thị Lan Anh 11/03/1983 GV
28 Nguyễn Thạc Anh Việt 18/11/1984 Khách
29 Nguyễn Thạc Yêm 08/06/1948 Khách
30 Cao Thị Kim Phương 30/08/1953 Khách
31 Mai Thị Trang 28/06/1998 GV
32      
0984 258 835
Hotline: 0984 258 835