Danh mục Góc tiếng Hàn

Một số cấu trúc đuôi câu thường sử dụng trong giao tiếp

1. 잖아(요) : là đuôi từ kết thúc câu mang nghĩa xác nhận một vấn đề mà cả người nghe và người nói đều biết “Không phải là…”, “Sự thật là…”, “Như bạn thấy đấy…”. -잖아(요) cũng...

Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn 1

Bài 1: Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn 네.(예.) [Ne.(ye.)] Đúng, Vâng 아니오. [Anio.] Không. 여보세요. [Yeoboseyo.] A lô ( khi nghe máy điện thoại). 안녕하세요. [Annyeong-haseyo.] Xin...

Thành ngữ- quán ngữ trong tiếng Hàn

THÀNH NGỮ – TỤC NGỮ TIẾNG HÀN STT CỤM TỪ Ý NGHĨA GHI CHÚ ...

Những động từ bất quy tắc

Khi âm kết thúc của gốc động từ có patchim ‘ㄹ’ thì ‘-ㄹ’ sẽ được lược bỏ nếu kết hợp với các đuôi từ có ‘-ㄴ,-ㅂ,-ㅅ’ tiếp giáp với nó. Ví dụ: – 살다(sống) -> 어디에서 사세요? Bạn sống...

Tiếng Hàn sơ cấp: nói khẳng định và phủ định trong tiếng Hàn

Để làm quen với trình độ Hàn ngữ Sơ cấp, hãy cùng hàn ngữ Hiast làm quen với các bài học cơ bản nhất về ngữ pháp. Sau đây là bài học về Cách nói khẳng định và phủ...

1 số câu từ tiếng Hàn thông dụng.

Tiếp theo đây là một số câu từ tiếng Hàn thông dụng , các bạn sẽ thường xuyên gặp phải trong quá trình giao tiếp tiếng Hàn hàng ngày. Các bạn lưu lại rồi học tập...

Liên hệ với chúng tôi