Các bạn học sinh đi nhặt rác ở hồ Hoàn Kiếm Hoạt động công ty

Các bạn học sinh  đi nhặt rác ở hồ Hoàn Kiếm

Ngoài những giờ học trên lớp , các bạn học sinh còn được tham gia vào hoạt động động đồng : Vào ngày cuối tuấn công ty VJ sắp sếp cho các bạn học sinh đi lên Hồ Hoàn Kiếm nhặt rác nhằm rèn luyện ý thức về vệ sinh môi trường cũng như mà đẹp cho thủ đô chúng ta dưới con mắt của bạn bè ngoài nước... Các bạn sẽ xuất phát từ Trung tâm Nhật ngữ VJ từ 7h sáng Các bạn ấy đến nơi sẽ là khoảng 8h sáng , và bắt đầu chia nhóm ra Sau đó các bạn nghỷ ngơi , rồi bắt đầu ăn trưa ( đã được chuẩn bị sẵn từ ở Trung tâm từ trước ) Sau đó dọn dẹp sạch...

Đọc thêm