Học bổng Follow up, vị trí Nghiên cứu, Nhật Bản, 2018 Học bổng Nhật Bản

Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản   cung cấp học bổng Nghiên cứu Follow up dành cho sinh viên quốc tế chính thức tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang phát triển đã đến nghiên cứu tại Nhật trước đó. Học bổng này dùng cho nghiên cứu ngắn hạn trong vòng 60-90 ngày liên tiếp.

Mục đích của học bổng là tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu ngắn hạn với các cố vấn học thuật tại các trường Đại học ở Nhật Bản (ngoại trừ các trường Cao đẳng).

RITS1-1728x800_c

Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản (JASSO) là một tổ chức điều hành độc lập được thành lập trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Các ngành học có chương trình đào tạo tại các trường đại học.

Giá trị học bổng: Bao gồm:

 • Vé máy bay khứ hồi
 • Trợ cấp hàng ngày ( 11,000 Yên/ngày)
 • Tiền lương hợp tác (lên tới 50,000 Yên) dành cho cố vấn nghiên cứu

Số lượng học bổng: 45 học bổng.

Đối tượng: Ứng viên thuộc các quôc sgia đang phát triển.

Học bổng có thể được nhận ở Nhật Bản.

Yêu cầu:

 • Có quốc tịch của 1 quốc gia/vùng lãnh thổ liệt kê trong danh sách đính kèm.
 • Thuộc trong một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục hay tổ chức chính phủ khác tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ liên quan. (Lao động tại các doanh nghiệp tư nhân không được chấp nhận).
 • Tình trạng thường trú trước đó tại Nhật Bản là “sinh viên”.
 • Đã hoàn thành một khóa học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại trường Đại học của Nhật Bản hoặc đã hoàn thành tất cả các học phần cần thiết trước khi tốt nghiệp (khóa luận Tiến sĩ).
 • Độ tuổi không quá 45 tính đến 01/04/2018 (tức là sinh vào 02/04/1972 hoặc sau đó).
 • Đã trở lại quốc gia của mình ít nhất là 1 năm kể từ sau khi học tại Nhật Bản tính đến 01/04/2018 (tức là trở về vào 31/03/2017 hoặc trước đó).
 • Ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 30/11/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email:

 • Nộp 5 bản sao in của đơn đăng ký (một bản sao gốc của Đơn 1) và file dữ liệu số. Vui lòng xác nhận “For University Use: Cautions When Submitting Files” theo mọi cách thức khi bạn tạo hồ sơ.
0984 258 835
Hotline: 0984 258 835