Một số tính từ tiếng Nhật ( Kana )

Chúng tôi giới thiệu cho các bạn một số tính từ trong tiếng Nhật :

Viết bình luận

Liên hệ với chúng tôi