Một số tính từ tiếng Nhật ( Kana ) Góc Tiếng Nhật

Chúng tôi giới thiệu cho các bạn một số tính từ trong tiếng Nhật :