Phỏng vấn trường Đại học Kỹ thuật Daegu ngày 06/03/2018

Phỏng vấn trường Đại học Kỹ thuật Daegu ngày 06/03/2018

70 em học viên Cty Du học VJ Việt Nam phỏng vấn trường Đại học Kỹ thuật Daegu top 1% đã trúng tuyển 100%. Chúc mừng các em. Thay mặt Cty chúc các em vững bước trên con đường đã lựa chọn, với sự cố gắng của các em chắc chắn các em sẽ thành công!

Lãnh đạo Cty Tư vấn Du học VJ Việt Nam và lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật Daegu họp hội đồng trước khi tiến hành phỏng vấn

5 em học viên Cty tư vấn Du học VJ Việt Nam phỏng vấn đầu 

Đại diện học viên Cty lên tặng hoa lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Daegu

Trước khi vào phỏng vấn, giám đốc Cty cùng lãnh đạo trường Daegu sang phòng chờ phỏng vấn để chia sẽ cùng với 70 em ứng viên 

 

Liên hệ với chúng tôi