Danh mục Thông tin lớp học Tiếng Nhật

Số tiết học tham dự tại truờng Nhật ngữ

Có thể nói khi du hoc Nhat Ban ở càng trường nói chung và truờng tiếng nói riêng thì số luợng các buổi học mà các du học sinh tham dự là rất quan trọng. Thông thuờng các truờng...

Liên hệ với chúng tôi